Tango Argentino

Tā ir deja.
Tā ir valoda bez vārdiem.
Dejojot tango, mēs paši rakstam savus stāstus, savus dzejoļus...
par priekiem un bēdām
par laimi un sāpēm
par mīlestību un kaisli.

Gunta Folkmane

Sāku dejot tango pavisam nejauši. Vienmēr esmu gribējusi dejot! Doma bija dejot salsu... Bet Argentīnas Tango atrada mani pirmais un mani apbūra. Mācījos dejot pie daudz dažādiem pasniedzējiem, gan Latvijā, gan braukājot pa pasauli un piedaloties dažādos Tango festivālos. 

Kā Tango dejotājai, man nav svarīgi, kādus soļus un cik figūras otrs cilvēks zina, bet gan muzikalitāte, radošums un dejas kvalitāte.

 Tāpēc es, kā Tango pasniedzēja, pievēršu vairāk uzmanības vadības pamatprincipiem, tehnikai, stājai, līdzsvaram un muzikalitātei. Tieši šie aspekti, manuprāt, ir svarīgi, lai jaunais dejotājs izjustu brīvību un vieglumu savā dejā.